Home Kdo jsme

Kdo jsme

MUDr. Pavel Špatenka

Tel.: +420 735 726 760

Terapii sebepoznáním se věnuje od roku 2000. Základní kameny k terapeutické praxi položilo studium duchovních filosofií, hlubinné psychologie, vlastní transformační proces, osobní invence a unikátní psychologické přístupy, které jsou aplikovatelné do života každého člověka. Ve svém přístupu nepodává vyčerpávající analýzu lidského duševního života, ani nevysvětluje vše, co se v nitru odehrává. Spíše je motivován snahou zpřístupnit každému přímé poznání a plné pochopení skrze vlastní prožitou zkušenost (viz stránka “Metoda”).
Nedílnou součástí jeho přístupu k sebepoznání jsou praktické metody pro pěstování vnitřního klidu a vyrovnanosti vedoucí ke zdokonalení v sebeovládání, či kontemplativní techniky pro získání hlubšího uvědomění a poznání přirozené podstaty sebe sama.
Přístup sebepoznání využívá MUDr. Špatenka v individuální práci s klientem, přednáší o něm na odborných seminářích, vede školu sebepoznání a kurzy, kde sebepoznání prakticky vyučuje. Vyvíjí bohatou publikační činnost v populárně-odborné oblasti, vydal šest knih a nesčetně tematických článků v médiích.

MUDr. Iveta Špatenková (nar. 1967)

Tel: +420 775 235 593
Iveta je terapeutka a malířka. Pracuje stejným způsobem – při individuálních terapiích klade důraz na sebepoznání, vychází z hlubinné psychoterapie a z vlastní niterné zkušenosti. Její přístup je založen na hlubokém porozumění lidské psychice, na intuici i prostém selském rozumu. Její práce s klienty je konkrétní, srozumitelná, s nohama na zemi a zabývá se každodenní, běžnou realitou. Vede své klienty k poznání nevědomé části osobnosti, porozumění vlastní mysli a emocím. Součástí jejího přístupu jsou též praktické metody pro rozvoj schopnosti vnitřního klidu, vyrovnanosti a pro porozumění sobě sama, pracuje s imaginacemi, mandalou a jinými tvořivými technikami.
Vedle terapií též maluje obrazy – mandaly. Touto svou tvorbou upozorňuje na možnosti využití mandal jako nástrojů pro práci s nevědomou psychikou a k probuzení hlubinných tvůrčích sil lidského ducha. Vychází ze starých moudrých učení a tradic, z hlubinné psychologie a hlavně ze své každodenní praxe terapeutky. V této části její terapeutické praxe se snoubí touha léčit, inspirovat a vyjádřit se skrze tvoření. Jde o spojení talentu, vědomostí a daru. Malováním přenáší abstraktní inspiraci do konkrétních forem.
Pracuje s klienty jak individuálně, tak i vede nebo se podílí na seminářích.