Home Vzor formuláře pro uplatnění reklamace pro e-shop

Vzor formuláře pro uplatnění reklamace pro e-shop

Adresát:                MUDr. Iveta Špatenková, Dolákova 530/30, 18100 Praha 8, info@jogasebepoznani.cz

Uplatnění reklamace:

Datum uzavření Smlouvy: 
Jméno a příjmení: 
Adresa: 
E-mailová adresa: 
Zboží, které je reklamováno: 
Popis vad Zboží: 
Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: